Vi kan være din professionelle bygherrerådgiver i forbindelse med gennemførelse af din byggesag, uanset om det drejer sig om offentligt eller privat byggeri. Vi rådgiver i alle størrelser af byggesager.

Som bygherrerådgiver er vi din mand på sagen og sørger for at de projekterende rådgivere tager de rigtige valg og beslutninger i forbindelse med projekteringen. Vi bistår ligeledes bygherren i forbindelse med udførelsen og sikrer at din entreprenører udfører projektet korrekt og i henhold til god byggeskik og de indgåede aftaler.

Vi kan endvidere tilbyde byggeledelse og styring af byggesager. I den forbindelse sørger vi for gennemførelse af byggeriet, afholder byggemøder, udfører tilsyn, økonomistyring, aflevering m.v.. Kvalitetssikring samt sikkerheds- og sundhedsledelse på byggepladsen indgår som en naturlig del af byggeledelsen.

Vi tilbyder også afholdelse af 1 og 5-årsgennemgang på din byggesag.

Typiske arbejdsområder inden for bygherrerådgivning og byggeledelse:

 • Bygherrerådgivning
 • Bygherrerådgivning i forbindelse med valg af løsninger
 • Bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af private boliger
 • Stade- og værdivurderinger i forbindelse med udbetaling til entreprenør
 • Byggeledelse
 • Fagtilsyn
 • Sikkerheds- og sundhedsledelse
 • Kvalitetssikring
 • Budgetoverslag
 • Økonomistyring
 • Mangelafhjælpning
 • Afleveringsforretning
 • 1-års gennemgang
 • 5-års gennemgang

Opgaveemner / Tags

Bygherrerådgivning
Byggeledelse
Byggestyring
Byggemøder
Sikkerhedsmøder
Fagtilsyn
Kvalitetssikring
Budgetoverslag
Økonomistyring
Økonomisk stadevurdering
Mangelafhjælpning
Afleveringsforretning
1-års gennemgang
5-årsgennemgang