Vi udfører projektering, statiske beregninger og optegning af alle former for bygningskonstruktioner i træ, stål og beton.

Vores opgaver er både store og små, lige fra konstruktionsprojekter for total ombygning af erhvervsejendomme, nybygning af fx institutioner og til mindre projekter såsom beregning af bjælker m.v. i forbindelse med nedrivning af bærende vægge i huse eller lejligheder.

I forbindelse med projekteringen udføres statiske beregninger i henhold til gældende Eurocodes og bygningsreglement.

Tegningsmateriale udføres i AutoCAD (2D) eller Revit (3D). Projekterne udføres normalt ud fra arkitektprojekter eller oplæg fra bygherren/kunden.

Bygningskonstruktioner udføres typisk inden for følgende områder:

  • Kontorbygninger
  • Skole- og undervisningsbygninger
  • Vuggestuer, børnehaver og SFO’er
  • Pleje- og ældreboliger
  • Etageboliger
  • Parcelhuse
  • Depot-, lager- og produktionsbygninger
  • Bygninger til sport og fritid
  • Bygninger til kulturelle formål
  • Bygninger til handel, butik og service

Opgaveemner / Tags

Stålkonstruktioner
Trækonstruktioner
Betonkonstruktioner
Fundamenter
Tagkonstruktioner
Bygningskonstruktioner
Statiske beregninger
Eurocode
Énfamiliehuse
Boligforeninger
Ejerforeninger
Andelsforeninger
Kontorejendomme
Erhvervsejendomme
Bygningsreglement