Der er i dag stor fokus på at spare på energien alle steder hvor det er muligt samt udføre bæredygtige bygninger. I forbindelse med både nybygning og renovering er der mange forskellige tiltag som kan gøres, for at bygningerne kan opfylde de gældende krav i forhold til bygningsreglementet, men der er også muligheder der går længere end minimumskravene.

Typiske arbejdsområder inden for Energioptimering og bæredygtighed:

 • Efterisolering af bygninger
 • Udskiftning af vinduer
 • Energioptimering af varme- og brugsvandsinstallation
 • Opsamling og genanvendelse af regnvand
 • Grønne tage
 • Energimærkning
 • Energiberegninger
 • BE10 beregninger
 • Jordvarmeanlæg
 • Solvarmeanlæg
 • Solcelleanlæg
 • Lokal Afledning af Regnvand (LAR-anlæg)

Opgaveemner / Tags

Energirenovering
Efterisolering
Facadeisolering
Energivinduer
Energioptimering
Opsamling af regnvand
Genanvendelse af regnvand
Grønne tage
Energimærkning
Energiberegninger
BE10 beregninger
Jordvarmeanlæg
Solvarmeanlæg
Solcelleanlæg