Vi udfører totalrådgivning inden for alle typer renoveringssager i forbindelse med renovering og vedligeholdelse på både store og små ejendomme. Vores kunder er ejendomsselskaber, ejer- og andelsforeninger, offentlige samt private bygningsejere.

Ved projekteringen tages hensyn til eksisterende byggestil, materialer m.v. således at det færdige resultat i størst muligt omfang udføres med respekt for de eksisterende forhold. Opgaverne udføres i henhold til gældende byggelovgivning og nyeste vejledninger.

Omfatter arbejdet ændringer i den bærende konstruktion, udarbejdes statiske beregninger i henhold til gældende Eurocodes og bygningsreglement.

Arbejdet udbydes typisk i hoved- eller fagentreprise. Vi kan i den forbindelse tilbyde hjælp med hele processen, lige fra udførelse af udbudsmateriale, udbud, licitation, fagtilsyn og frem til aflevering.

Tegningsmateriale udføres i AutoCAD (2D) eller Revit (3D). Projekterne udføres normalt ud fra arkitektprojekter eller oplæg fra bygherren/kunden.

Bygningsrenovering udføres typisk inden for følgende områder:

 • Tagudskiftning
 • Udskiftning af vinduer og døre
 • Efterisolering af tage, facader m.v.
 • Renovering af dele af eller hele ejendomme
 • Ombygning af dele af eller hele ejendomme
 • Facaderenovering
 • Forstærkning af fundamenter og gulve
 • Nye altaner på eksisterende ejendomme
 • Renovering af altaner og karnapper
 • Udnyttelse af tagetager til nye tagboliger
 • Udskiftning af faldstammer
 • Strømpeforing af faldstammer
 • Udskiftning af vand- og varmerør
 • Renovering og udskiftning af kloakker
 • Fugtsikring og omfangsdræn
 • Lokal Afledning af Regnvand (LAR-anlæg)
 • Tilstandsvurderinger
 • Drift & vedligeholdelsesrapporter
 • Vedligeholdelsesplaner
 • Energioptimering og – renovering
 • Kælderrenovering

Opgaveemner / Tags

Bygningsrenovering
Tagudskiftning
Udskiftning af vinduer og døre
Efterisolering af tag
Efterisolering af facade
Ombygning
Facaderenovering
Forstærkning af fundamenter
Forstærkning af gulve
Nye altaner
Renovering af altaner
Renovering af karnapper
Tagboliger
Udskiftning af faldstammer
Strømpeforing af faldstammer
Udskiftning af vandrør
Udskiftning af varmerør
Renovering af kloakker
Fugtsikring
Omfangsdræn
LAR-anlæg
Tilstandsvurdering
Vedligeholdelsesplaner
Energioptimering
Energirenovering