I forbindelse med mange byggeprojekter, både nybygning og renovering, er det nødvendigt at udarbejde statiske beregninger. Statiske beregninger udføres fx i forbindelse med nybyggeri, fjernelse af bærende vægge, i forbindelse med ændringer i en bygnings bærende konstruktion m.v.

Det besluttes blandt andet hvorledes det statiske system skal opbygges allerede i de indledende faser af projekteringen. Der tages stilling til blandt andet placering af bjælker og søjler, bygningens stabilitet, funderingsforhold m.v.

Generelt kan det siges at de statiske beregninger skal sikre at bygningens konstruktion er stærk nok til at modstå de lodrette og vandrette belastninger en bygning udsættes for. Der kan fx være tale om egenvægt, nyttelast, vindlast og snelast.

Alle statiske beregninger udføres i henhold til gældende Eurocodes, bygningsreglement m.v.

Om statiske beregninger:


På basis af de statiske beregninger og vurderinger udarbejdes konstruktionstegninger som kan anvendes til myndighederne for opnåelse af byggetilladelse, til udbud for prisindhentning og til håndværker/entreprenør for udførelse af byggearbejdet. Af tegningsmaterialet fremgår dimensioner, styrker, samlinger m.v. for at arbejdet kan føres ud i virkeligheden.

Opgaveemner / Tags

Statiske beregninger
Fjernelse af bærende vægge
Bygningens stabilitet
Funderingsforhold
Eurocodes
Bygningsreglement
Konstruktionstegninger
Byggetilladelse
Udbud