Tilstandsrapporter anvendes ofte af bygningsejere eller i ejer- og andelsforeninger til at få overblik over bygningernes tilstand samt overblik over udgifterne til vedligeholdelse af bygningerne. Der udføres en 5- eller 10-års vedligeholdelsesplan med prioriteret udførelsestidspunkt for de enkelte arbejder og de dertil hørende økonomiske udgifter.

Den klare fordele ved at få udarbejdet tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan er, at der ikke er skader på bygningerne som får lov til at eskalere og dermed blive en meget dyr fornøjelse at udbedre. De løbende omkostninger til vedligeholdelse af bygningerne holdes dermed så lavt som muligt.

Erfaringen viser at udgiften til udarbejdelse af tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan er mere end tjent ind igen, idet bygningsskader udbedres inden de bliver meget dyre at udbedre. Det viser sig også at lejligheder beliggende i veldrevne og vedligeholdte ejer- og andelsforeninger er hurtigere at sælge, idet der ikke ligger store ukendte regninger og venter.

Basis for tilblivelse af tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan er en omhyggelig gennemgang af bygningerne, lige fra kælder / kloakker og op til skorstenen. Såfremt det ønskes kan der ved samme lejlighed kommes med forslag til energioptimering af bygningerne.

Typiske arbejdsområder inden for tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplaner:

  • Tilstandsvurdering
  • 5 års vedligeholdelsesplan
  • 10 års vedligeholdelsesplan

Opgaveemner / Tags

Tilstandsrapporter
Vedligeholdelsesplaner
Bygningsejere
Ejerforeninger
Andelsforeninger
Prioriteret udførelsestidspunkt
5-års vedligeholdelsesplan
10-års vedligeholdelsesplan