I forbindelse med projektering af nye VVS-, ventilations- og el-installationer er vi i besiddelse af den nyeste viden inden for de pågældende områder, både inden for nybygning og renovering.

Typiske arbejdsområder inden for VVS og ventilation kan være:

 • Kloak- og afløb
 • Omfangsdræn
 • Udskiftning eller strømpeforing af faldstammer
 • Tilstandsvurdering
 • Varmetabsberegninger
 • Energiberegninger
 • Varmeanlæg og –centraler
 • Renovering af varmeanlæg- og centraler
 • Brugsvandsanlæg
 • Renovering af brugsvandsanlæg
 • Gasanlæg
 • Renovering af varmecentral
 • Lokal Afledning af Regnvand (LAR-anlæg)
 • Jordvarme
 • Ventilationsanlæg
 • Fejlsøgning og optimering af varme- og ventilationsanlæg

Typiske arbejdsområder inden for el-installation kan være:

 • Energioptimering
 • Tavleanlæg og kraftinstallationer
 • Nødstrømsanlæg
 • Belysningsanlæg
 • Intelligente bygningsinstallationer
 • EDB-kablingssystemer
 • Kommunikationsanlæg
 • Sikkerhedsanlæg
 • Elevatorer


Opgaveemner / Tags

VVS-installationer
Kloak- og afløb
Omfangsdræn
Udskiftning af faldstammer
Strømpeforing af faldstammer
Tilstandsvurdering
Varmetabsberegninger
Energiberegninger
BE10 beregning
Varmeanlæg
Varmecentraler
Renovering af varmeanlæg
Renovering af varmecentraler
Brugsvandsanlæg
Renovering af brugsvandsanlæg
Gasanlæg
Lokal Afledning af Regnvand (LAR-anlæg)
Jordvarme
Ventilationsanlæg
Fejlsøgning og optimering af varmeanlæg
Fejlsøgning og optimering af ventilationsanlæg
Energioptimering
El-installationer
Tavleanlæg
Kraftinstallationer
Nødstrømsanlæg
Belysningsanlæg
Intelligente bygningsinstallationer
EDB-kablingssystemer
Kommunikationsanlæg
Sikkerhedsanlæg
Elevatorer