Rostgaard Rådgivende Ingeniører blev grundlagt den 1. juli 1996 som anpartsselskab af Flemming Rostgaard-Hansen og blev i 1999 omdannet til aktieselskab. Ved samme lejlighed blev medarbejderne Susanne Dalhoff Sørensen og Henrik Grønvald-Andersen medejere af firmaet med en mindre aktieandel.

Den bestemmende aktieportefølje ejes i dag af Henrik Grønvald-Andersen og Susanne Dalhoff Sørensen med 50 % hver.

Firmaet dækker rådgivningsmæssigt de almindelige ingeniørdiscipliner – konstruktioner, VVS og ventilation samt el-teknik. Vi har stor erfaring med projektering, byggeledelse, fagtilsyn, tids- og økonomistyring samt bygherrerådgivning på et bredt spekter af byggeopgaver inden for ombygning, renovering og nybygning. Vi udfører alle opgaver, lige fra de helt store til de meget små byggeopgaver.

De til firmaet knyttede personer har gennem årene gennemført en lang række større og komplekse opgaver for såvel den private som den offentlige sektor. I forbindelse med meget specielle discipliner, har firmaet et fast samarbejde med forskellige specialister.

Rostgaard A/S, Rådgivende Ingeniører er uafhængig af interesseorganisationer og af producenter, leverandører, entreprenører m.v.

Firmaets bankforbindelse er Sydbank A/S.

Firmaet har siden stiftelsen haft statsautoriseret revisor Erik Munk, Ringstedvej 71, 4000 Roskilde som revisor.