Ingeniørrådgivning i forbindelse med opførelse af 10 boligenheder, administration, dagtilbud, produktionskøkken mv. Boligenhederne opføres som rækkehusbebyggelse i ét plan og forbundet med opvarmet gangforløb og serviceområde. Administration, dagtilbud, produktionskøkken m.v. opføres i en særskilt bygning. Bygningerne opføres hovedsageligt som trækonstruktion.

Byggeudgift:
Ca. 20 mio. kr. ekskl. moms

Areal:
675 m2 boliger + 217 m2 administration m.v.

År:
2014 – 2015

Bygherre:
Københavns Kommune

Samarbejdspartnere:
Sweco Architects A/S