Ingeniørrådgivning i forbindelse med ombygning af administration, ombygning / renovering af elevkantine, udvidelse af eksisterende vindfang mod øst og etablering af nyt vindfang ved trappetårn samt etablering af ny udvendig opholdsbro i forskudte planer med trappe.

Byggeudgift:

Areal:
1.186 m2

År:
2015

Bygherre:
Roskilde Gymnasium

Samarbejdspartnere:
Sweco Architects A/S