Ingeniørrådgivning og byggeledelse i forbindelse med om- og tilbygning af eksisterende sommerhus.

Byggeudgift:

Areal:
200 m² bolig + 47 m² carport og gæstehus

År:
2015 – 2016

Bygherre:
Privat

Samarbejdspartnere:
Aandahl & Boisen Arkitekter
Tømrer- og snedkermester Ole Modin